• Lidmaatschap Beach Tilburg  (Membership Beach Tilburg, more information at the bottom of this page)
  Een lidmaatschap van Beach Tilburg houdt in:

  - één training per week*;
  - 50% korting op inschrijfgeld toernooien (jeugd tot 16 jaar gratis);
  - dit seizoen (2020) gratis deelname aan interne competitie.
  - het gehele seizoen vrij spelen (indien veld vrij).
  - het buitenseizoen loopt ongeveer van april tot half oktober (mede afhankelijk van weersomstandigheden)
  Medespelers die geen lid zijn betalen introduceegeld van € 5 pp of huren een veld voor € 15 per uur per veld;

  Aanmelden kan via het formulier, te vinden onder de button "Lid worden". Je ontvangt dan zo snel mogelijk een mail van de ledenadministratie met meer info en het inschrijfformulier met de incassomachtiging.

  Het belangrijkste is dat je lid wordt van een vereniging die wordt gedraaid door vrijwilligers en waarin met en door de vrijwilligers ook veel wordt gedaan: organisatie toernooien/compeitities/evenementen, verzorgen trainingen, bardiensten draaien, onderhoud locatie, etc. De kans is dus groot dat jou wordt gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan de vereniging.

  De kosten van een lidmaatschap voor het seizoen 2020 zijn:

  € 96,00 voor een senior
  € 74,00 jeugd 16-18 jaar
  € 68,00 jeugd tot 16 jaar

  De gehanteerde minimum leeftijd voor jeugdleden is in principe 9 jaar. 

  Bij nieuwe leden wordt éénmalig inschrijfgeld van € 10,00 ingehouden voor administratiekosten.

  Studenten
  Op vertoon van een inschrijfbewijs voor het studiejaar kunnen studenten € 15 korting krijgen, € 77,00 ipv € 96,00
  Indien studenten kunnen aantonen dat ze buiten Tilburg wonen en alleen in het weekend of vakantieperiode aanwezig kunnen zijn is er nog een andere regeling mogelijk. Neem dan contact op met de ledenadministratie@beachtilburg.nl

  Tijdelijk abonnement, 4-weken of 8-weken aaneengesloten

  Wil je geen lid worden, maar alleen voor een korte tijd trainen, dan is een abonnement een mogelijkheid. Een abonnement is geldig voor 4- of 8 weken (aaneengesloten). 

  4-weken
  € 43,00 voor een senior
  € 37,00 jeugd 16-18 jaar
  € 31,00 jeugd tot 16 jaar

  8-weken
  € 80,00 voor een senior
  € 69,00 jeugd 16-18 jaar
  € 63,00 jeugd tot 16 jaar

  Het inschrijfgeld voor een abonnement bedraagt € 5,00. Dit wordt eventueel verrekend wanneer wordt besloten lid te worden.

  * In een lidmaatschap zit één training per week (1 uur voor jeugd, 1,5 uur voor senioren)

  Wil je langer trainen en/of vaker trainen dan kan dat, maar dan worden er extra kosten in rekening gebracht (afhankelijk van grootte groep en beschikbaarbeheid trainer). Informeer bij de ledenadministratie@beachtilburg.nl naar de mogelijkheden.

  Opzeggen lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en uiterlijk 31 december van het lopende beachjaar plaats te vinden bij de ledenadministratie, rekening houdend met een opzegtermijn van vier weken. Opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie. Na 31 december is opnieuw de volledige jaarcontribtie verschuldigd.


  Membership Beach Tilburg
  A membership means:

  - join a practice once a week;
  - 50% discount on tournaments on our beachcourts;
  - this season (2020) free participation at the Internal Competition.
  - all season free play on the beachcourts (if there is a beachcourt available) 
  Teammates who are no member have to pay € 5 pp or they can rent a beachcourt for € 15 per beachcourt per hour.
  For information about using a beachcourt call 06-42 71 92 01 or send an e-mail to info@beachtilburg.nl

  To become a member you can fill in the form under the button "Lid worden" ("Become a member") and then go to "Inschrijfformulier". Our administration will then contact you and send you an e-mail with further information and the application form.

  End a membership
  To end a membership you must send an e-mail to ledenadministratie@beachtilburg.nl before the end of December otherwise the membership will proceed in the nex year.