• Instructie Spelen-onder-voorwaarden tijdens Corona

 • VRIJ SPELEN IS NIET TOEGESTAAN!! ALGEMEEN Groepen tot maximaal 6 man per veld kunnen zich van te voren! aanmelden voor vaste tijdsblokken. De inschrijving daarvoor loopt via online inschrijving of secretariaat@beachtilburg.nl

  • Het document BT Corona - algemeen is de basis van deze instructie.
  • Alle spelers dienen ‘Afspraken op de velden’ goed gelezen te hebben. Deze zijn zichtbaar op verschillende punten op het complex. Het geeft aan wat er van gebruikers wordt verwacht.
  • De instructies, het protocol en aanwijzingen van de toezichthouder zijn dwingend.
  • EINDTIJD = EINDTIJD!
  • Per groep en per veld is er een verantwoordelijke voor de naleving van het protocol. Die maakt zich van te voren bekend bij de toezichthouder.

  VOORBEREIDING

  • Er is geen gebruik van kleedkamer douche of toilet. En er is geen horeca.
  • Dus: thuis omkleden, douchen en toiletgebruik. Je eigen gevulde drinkbekers meebrengen. En na het spelen en harken weer snel naar huis.

  ROUTING

  • Om binnen te komen, verzamel je met de hele groep buiten de poort en wordt tegelijkertijd binnengelaten door de toezichthouder.
  • Na 20.00 u kan binnenkomen én weggaan alleen via 1 poort. Dat wordt gecoördineerd met alle gebruikers van ons complex. Daarmee voorkomen we tegenliggers op hetzelfde pad en teveel mensen tegelijk op het complex. Dus ook vertrekken gebeurt gezamenlijk.
  • De electronische poort is tijdens spelen altijd gesloten!
  • Bij binnenkomst: 1. spullen wegleggen, 2 handen reinigen en 3. het veld op (met drinkbeker)
  • Er zijn voor het wisselen van veld verzamelpunten: 1 naast veld 4 (voor veld 1, 2 en 4) en veld 7 (voor velden 3, 5, 6) Zie plattegrond.

  HET SPELEN

  • Je gebruikt eigen ballen. Die kunnen worden gereinigd bij de toezichthouder.
  • De aangebrachte 1,5m lijnen in het veld markeren een zone waar een bal 'uit' is. Het 'Corona-punt'. Dit is een dwingende afspraak. (en… het is bijvoorbeeld wel een hele mooie target voor de passing).
  • Er mag niet worden geblokkeerd! Slim is om de sets verder van het net te houden
  • Situaties waarbij spelers dichter dan 1,5 m bij elkaar komen, zijn 'fout'.
  • Wie niet speelt blijft op afstand van het veld en de spelers.

  VEEL BEACHPLEZIER, STAY SAFE, STAY FIT. HET BESTUUR