• Lidmaatschap Beach Tilburg 
  (Membership Beach Tilburg, more information at the bottom of this page)

  Een lidmaatschap van Beach Tilburg houdt in:

  - één training per week*;
  - 50% korting op inschrijfgeld toernooien en nazomercompetitie (jeugd tot 16 jaar gratis);
  - dit seizoen (2020) gratis deelname aan interne competitie.
  - het gehele seizoen vrij spelen (indien veld vrij).
  - het buitenseizoen loopt ongeveer van april tot half oktober (mede afhankelijk van weersomstandigheden)
  Medespelers die geen lid zijn betalen introduceegeld van € 5 pp of huren een veld voor € 15 per uur per veld;

  Aanmelden voor een lidmaatschap of abonnement kan door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Meer info hierover is te vinden onder de button "Inschrijven". Je ontvangt dan zo snel mogelijk een mail van de ledenadministratie met eventueel meer info en het inschrijfformulier met de incassomachtiging.

  Het belangrijkste is dat je lid wordt van een vereniging die wordt gedraaid door vrijwilligers en waarin met en door de vrijwilligers ook veel wordt gedaan: organisatie toernooien/compeitities/evenementen, verzorgen trainingen, bardiensten draaien, onderhoud locatie, etc. De kans is dus groot dat jou wordt gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan de vereniging.

  De kosten van een lidmaatschap voor het seizoen 2020 zijn:

  € 96,00 voor een senior
  € 74,00 jeugd 16-18 jaar
  € 68,00 jeugd tot 16 jaar

  De gehanteerde minimum leeftijd voor jeugdleden is in principe 9 jaar. 

  Inschrijfgeld
  Bij nieuwe leden wordt éénmalig inschrijfgeld van € 10,00 ingehouden voor administratiekosten.

  Studenten
  Op vertoon van een inschrijfbewijs voor het studiejaar kunnen studenten korting krijgen, contributie bedraagt dan € 77,00 ipv € 96,00


  * In een lidmaatschap zit één training per week (1 uur voor jeugd, 1,5 uur voor senioren)

  Extra trainen
  Wil je langer trainen en/of vaker trainen dan kan dat soms wel (afhankelijk van het feit of er een groep van je niveau is en of er ruimte in de betreffende groep is), maar dan worden er extra kosten in rekening gebracht. De hoogte van dat bedrag kan afhankelijk zijn van de grootte van de groep en de trainer. Informeer bij de ledenadministratie@beachtilburg.nl naar de mogelijkheden.

  Nieuwe leden die zich aanmelden vanaf 1 augustus krijgen een éénmalige korting van 50% van de jaarcontributie.

   

  Tijdelijk abonnement, 4-weken of 8-weken aaneengesloten
  (Temporary subscription, more information at the bottom of this page)

  Wil je geen lid worden, maar alleen voor een korte tijd trainen, dan is een abonnement een mogelijkheid. Een abonnement is geldig voor 4- of 8 weken (aaneengesloten).  Met een abonnement is alleen een training volgen mogelijk,
  Als abonnee kun je alleen op een ander moment vrijspelen tegen betaling: ofwel huur van een veld voor € 15 per uur ofwel je gaat als introducee met een lid mee en dan betaal je € 5. Dat lid moet dan een veld reserveren en de namen doorgeven van de spelers. Meer info over reserveren van een veld klik hier.

  4-weken
  € 43,00 voor een senior
  € 37,00 jeugd 16-18 jaar
  € 31,00 jeugd tot 16 jaar

  8-weken
  € 80,00 voor een senior
  € 69,00 jeugd 16-18 jaar
  € 63,00 jeugd tot 16 jaar

  Het inschrijfgeld voor een abonnement bedraagt € 5,00. Dit wordt verrekend wanneer wordt besloten lid te worden. Tevens krijg je een korting op je jaarcontributie van 50% van het reeds betaalde abonnementsgeld als je besluit alsnog lid te worden.

   

  Opzeggen lidmaatschap
  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en uiterlijk 1 december van het lopende beachjaar plaats te vinden bij de ledenadministratie, rekening houdend met een opzegtermijn van vier weken. Opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie. Na 31 december is opnieuw de volledige jaarcontribtie verschuldigd.


  Membership Beach Tilburg
  A membership means:

  - join a practice once a week;
  - 50% discount on tournaments on our beachcourts;
  - this season (2020) free participation at the Internal Competition.
  - all season free play on the beachcourts (if there is a beachcourt available) 
  Teammates who are no member have to pay € 5 pp or they can rent a beachcourt for € 15 per beachcourt per hour.
  For information about using a beachcourt call 06-42 71 92 01 or send an e-mail to veld@beachtilburg.nl

  To become a member you can send an e-mail to ledenadministratie@beachtilburg.nl. More information under the button "Lid worden" ("Become a member"). Our membership administration will then contact you and send you an e-mail with further information and the application form.

  End a membership
  To end a membership you must send an e-mail to ledenadministratie@beachtilburg.nl before the first of December otherwise the membership will proceed in the nex year.

  Temporary subscription
  If you don't want to become a member of the club you can get a temporary subscription for 4 or 8 weeks. You can join one practice a week during that subscription.
  If you want to play a game with friends on another day or time you have to rent a field for € 15 per hour.

  The prices of a temporary subscription are:

  4-weeks
  € 43,00 for an adult
  € 37,00 youth 16-18 years
  € 31,00 youth till 16 years

  8-weeks
  € 80,00 for an adult
  € 69,00 youth 16-18 years
  € 63,00 youth till 16 years