• Lidmaatschap
  (Membership, more information at the bottom of this page)

  Beach Tilburg is aangesloten bij de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).

  Een lidmaatschap van Beach Tilburg houdt in:

  - één training per week*;
  - 100% korting op inschrijfgeld toernooien van Beach Tilburg;
  - het gehele seizoen vrij spelen (indien veld vrij).
  - het buitenseizoen loopt ongeveer van april tot half oktober (mede afhankelijk van weersomstandigheden)
  Medespelers die geen lid zijn betalen introduceegeld van € 5 per persoon per uur of huren een veld voor € 20 per uur per veld. Voor meer info hierover klik hier.

  Aanmelden voor een lidmaatschap of abonnement kan door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Meer info hierover is te vinden onder de button "Inschrijven". Je ontvangt dan zo snel mogelijk een mail van de ledenadministratie met eventueel meer info en het inschrijfformulier met de incassomachtiging.
  Klk hier voor een overzicht van alle tarieven voor het seizoen 2023.

  Het belangrijkste is dat je lid wordt van een vereniging die wordt gedraaid door vrijwilligers en waarin met en door de vrijwilligers ook veel wordt gedaan: organisatie toernooien/compeitities/evenementen, verzorgen trainingen, bardiensten draaien, onderhoud locatie, etc. De kans is dus groot dat jou wordt gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan de vereniging.

  De jaarbijdragen voor het seizoen 2023 zijn:

  € 98,00 voor een senior
  € 75,00 jeugd 16 tot 18 jaar
  € 69,00 jeugd tot 16 jaar

  De gehanteerde minimum leeftijd voor jeugdleden is in principe 9 jaar. 

  Beach Tilburg doet mee aan de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.
  De jaarbijdrage wordt in twee delen geïnd (eind mei en eind juli).

  Inschrijfgeld
  Bij nieuwe leden wordt éénmalig inschrijfgeld van € 10,00 ingehouden voor administratiekosten.

  Studenten
  Als je bij een instelling voor hoger onderwijs ingeschreven staat als voltijdse student kun je korting (20%) krijgen op de jaarbijdrage van het lidmaatschap, de bijdrage bedraagt dan € 79 (seizoen 2023). Je moet dan een kopie van het bewijs van inschrijving van het lopend studiejaar meesturen als je je inschrijft als lid.


  Gezinskorting
  Indien meerdere leden van een gezin lid worden/zijn geldt een korting van € 7,50 op het lidmaatschap vanaf het 3e gezinslid.


  * In een lidmaatschap zit één training per week (1 uur voor jeugd tot 16 jaar, 1,5 uur voor senioren)

  Kosten 2e training
  Wil je graag 2x trainen en is dat mogelijk ((groep beschikbaar, trainer beschikbaar, velden beschikbaar) dan kan dat uiteraard. Er worden dan wel extra kosten in rekening gebracht:

  € 60,00 voor een senior (training 1,5 uur)
  € 60,00 voor student (training 1,5 uur)
  € 38,50 jeugd 16 tot 18 jaar (training 1,5 uur)
  € 27,50 jeugd tot 16 jaar (training 1 uur)

  Nieuwe leden die zich aanmelden vanaf 1 augustus krijgen een éénmalige korting van 50% van de jaarbijdrage.


  Wijzigingen die doorgegeven moeten worden aan de ledenadministratie
  Bij verhuizing graag je nieuwe adres doorgeven aan de ledenadministratie.
  Hetzelfde geldt voor een gewijzigd bankrekeningnummer voor de incassomachting, een wijziging van e-mailadres of telefoonnummer. Graag al dat soort wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie.

  OPZEGGEN lidmaatschap
  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en voor 1 december van het lopende beachjaar plaats te vinden bij de ledenadministratie. Opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie. Na 31 december is opnieuw de volledige jaarbijdrage verschuldigd.


  Tijdelijk abonnement, 4-weken of 8-weken aaneengesloten

  (Temporary subscription, more information at the bottom of this page)

  Wil je geen lid worden, maar alleen voor een korte tijd trainen, dan is een abonnement een mogelijkheid. Een abonnement is geldig voor 4 of 8 weken (aaneengesloten).  Met een abonnement kun je één training per week volgen gedurende de duur van je abonnement,
  Als abonnee kun je alleen op een ander moment vrijspelen tegen betaling: ofwel huur een veld voor € 20 per uur ofwel je gaat als introducee met een lid mee en dan betaal je € 5 per persoon per uur. Dat lid moet dan een veld reserveren via veld@beachtilburg.nl en de namen doorgeven van de spelers. Meer info over reserveren van een veld klik hier.

  4-weken
  € 43,00 voor een senior
  € 37,00 jeugd 16-18 jaar
  € 31,00 jeugd tot 16 jaar

  8-weken
  € 80,00 voor een senior
  € 69,00 jeugd 16-18 jaar
  € 63,00 jeugd tot 16 jaar

  Het inschrijfgeld voor een abonnement bedraagt € 5,00. Dit wordt verrekend wanneer wordt besloten lid te worden. Tevens krijg je een korting op je jaarbijdrage van 50% van het reeds betaalde abonnementsgeld als je besluit alsnog lid te worden. Deze kortingsregeling geldt tot 1 augustus. 

   

  Membership

  A membership means:

  - join a practice once a week;
  - 100% discount on tournaments of Beach Tilburg;
  - all season free play on the beachcourts (if there is a beachcourt available) 
  Teammates who are no member have to pay € 5 pp per hour or they can rent a beachcourt for € 20 per beachcourt per hour.
  For information about using a beachcourt call 06-42 71 92 01 or send an e-mail to veld@beachtilburg.nl

  To become a member you can send an e-mail to ledenadministratie@beachtilburg.nl. More information under the button "Lid worden" ("Become a member"). Our membership administration will then contact you and send you an e-mail with further information and the application form.

  END a membership
  To end a membership you must send an e-mail to ledenadministratie@beachtilburg.nl before the first of December otherwise the membership will proceed in the nex year.

  Temporary subscription
  If you don't want to become a member of the club you can get a temporary subscription for 4 or 8 weeks. You can join one practice a week during that subscription.
  If you want to play a game with friends on another day or time you have to rent a field for € 20 per hour.

  The prices of a temporary subscription are:

  4-weeks
  € 43,00 for an adult
  € 37,00 youth 16-18 years
  € 31,00 youth till 16 years

  8-weeks
  € 80,00 for an adult
  € 69,00 youth 16-18 years
  € 63,00 youth till 16 years