• Algemene Vergadering 8 juni 21.30u-22u

 • Beach Tilburg heeft op korte termijn belangrijke besluiten te nemen en roept de verenigingsleden op voor een (korte) Algemene Vergadering op woensdagavond 8 juni 2022 van 21.30u tot 22u. Want als het belangrijk is beslissen uiteindelijk de leden.

  Het bestuur heeft een aardige puzzel opgelost met betrekking tot de horeca. Vorig seizoen bleek, mede door de inzet van professioneel barpersoneel, de baromzet bij lange na niet rendabel. Het inzetten van vrijwilligers was niet mogelijk om juridische redenen.

  Gelukkig is er inmiddels een gedragen plan, waarbij het wél mogelijk is vrijwilligers in te zetten. En dus open te kunnen zijn op verenigingsmomenten, zoals trainingsavonden. Het plan is o.a.afgestemd met de gemeente Tilburg en met BeweegR B.V. na advies ingewonnen te hebben bij diverse partijen.

  Er is een bestuursreglement alcohol in sportkantines, als richtlijnen alcoholbeleid. En er zijn afspraken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met BeweegR B.V.

  De SOK is voor deze Algemene Vergadering het belangrijkste onderwerp.

  De agenda:

  1. De samenwerkingsovereenkomst met BeweegR B.V.
  2. Aanpassingen in het HuisHoudelijk Reglement (HHR)

  ad 1. Als vereniging wordt er intensief gebruik gemaakt van de faciliteiten van BeweegR B.V. (kleedkamers, toiletten), en wordt er op diverse terreinen samengewerkt. Erg belangrijk dat daar heldere afspraken over gemaakt worden. Het betreft organisatorische en financiële afspraken. Statutair gezien moeten deze afspraken door de leden worden bekrachtigd.

  ad 2. Na zorgvuldige analyse en door de nieuwe verbintenissen blijkt het HuisHoudelijk Reglement op een paar punten te moeten worden aangepast.