Vrijwilligersbeleid

In het jaar 2016 is bij de ALV van 20 april 2016 het nieuwe vrijwilligersbeleid aangenomen. Dit houdt in dat vrijwel alle werkzaamheden die gedaan moeten worden voor de verschillende units, maar ook op het terrein en voor het draaien van het paviljoen door vrijwilligers moet worden gedaan. Het bestuur heeft hiertoe besloten uit kostenoverwegingen, zodat contributieverhogingen niet elke keer gebruikt hoeven te worden om kostenverhogingen te dekken.

Klik hier voor het document inzake het vrijwilligersbeleid Were Di Tilburg.

Klik hier voor het beleidsplan 2016-2020 van Were Di Tilburg.

Klik hier voor de notitie vrijwilligersbeleid van Were Di Beach Tilburg. 
Het Huishoudelijk Reglement met daarin artikel 5 over de actieve bijdrage van de leden is hier te lezen.