Vereniging

BeaTZ is de verkorte naam van Beach Tilburg.

De vereniging heeft twee afdelingen: de beachafdeling en de zaalafdeling.
De beachafdeling speelt buiten op de beachvelden op het sportgedeelte in het Spoorpark.
De zaalafdeling bestaat uit teams die op dinsdagavond deelnemen aan de recreantencompetitie in Tilburg.

 

De afdeling beach:
Were Di Beach Tilburg is opgericht in maart 2006 als 4e unit van de omni sportvereniging Were Di Tilburg aan de IJsclubweg in Tilburg.
In december 2017 is de unit opgegaan in de bestaande vereniging BeaTZ. De naam van de vereniging is aangepast naar Beach Tilburg, bij verkorting genaamd BeaTZ.
De nieuwe locatie van de beachvelden is gelegen in het Spoorpark te Tilburg.

De afdeling zaal:
In de zomer van 2012 is zaalvereniging BeaTZ (Beach Tilburg in de Zaal) opgericht.
De vereniging is opgericht om leden van Beach Tilburg (destijds Were Di Beach Tilburg) de gelegenheid te geven om in de wintermaanden in de zaal competitie te spelen.

Het bestuur van de zaalvereniging bestond tot 30 januari 2018 uit:

Voorzitter: Bart Spijkers
Secretaris: Peter van Rijen
Penningmeester: Natascha Rikkerink