Opzeggen lidmaatschapOpzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat seizoen (schriftelijk) plaatsvinden bij de ledenadministratie, rekening houdend met een opzegtermijn van vier weken (Statuten artikel 7 lid 3).
Dit mag zowel per brief (voor adres ledenadministratie klik hier) als per e-mail (ledenadministratie@beachtilburg.nl). Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd!

LET OP !!! Indien het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd is het lid de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.