Opzeggen lidmaatschapOpzegging van het lidmaatschap voor een beachseizoen moet uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat seizoen (schriftelijk) plaatsvinden bij de ledenadministratie.
Dit mag zowel per brief (voor adres ledenadministratie klik hier) als per e-mail (ledenadministratie@beachtilburg.nl). Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd!
Indien het lidmaatschap niet tijdig (voor 31 december) is opgezegd, is het lid contributieplichtig voor het gehele nieuwe jaar. Dit heeft te maken met de financiële aflosverplichtingen die Were Di Beach Tilburg is aangegaan met de onmnivereniging Were Di Tilburg in verband met de voorfinanciering van de aanleg van de beachvelden. De verplichte aflossing wordt bepaald aan de hand van het geregistreerde ledenaantal op de peildatum 1 januari van elk jaar. Tevens is deze regeling van kracht omdat wij in het begin van het seizoen al afspraken moeten maken met trainers/trainsters en investeringen moeten doen in materialen om het ledenaantal te kunnen bedienen.