Lid worden

Tijdens de ALV van 30 januari 2018 is een nieuwe contributiestructuur vastgesteld. Een lidmaatschap is voor jeugd tot 16 jaar inclusief trainingen. Vanaf 16 jaar moet voor het volgen van trainingen apart betaald worden.


Meteen lid worden of liever eerst kennismaken met beachvolleybal ?
Dat kan !
De minimumleeftijd voor jeugd is 9 jaar.

Een jaar lidmaatschap voor een senior kost € 85 (exclusief trainingen) en voor een jeugdlid € 65 (inclusief 1 training per week voor jeugd tot 16 jaar). Jeugd tussen 16 en 18 jaar (1 januari is de leeftijdsgrens) betaalt een klein bedrag voor het volgen van trainingen.

Inschrijven voor een lidmaatschap kan door het inschrijfformulier (werkt alleen bij internet explorer) te downloaden en af te drukken, volledig in te vullen, te ondertekenen, te voorzien van een recente pasfoto (voor de ledenadministratie) en deze per post te verzenden naar het adres wat onderaan het formulier staat vermeld. Op het formulier staan alle gegevens vermeld.


Een lidmaatschap (als lid of begunstiger) houdt in dat er altijd gebruik gemaakt kan worden van de beachvelden (mits de velden vrij zijn), met voorrang ingeschreven kan worden voor deelname aan de interne competitie en toernooien op de locatie van Beach Tilburg. Tevens wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd met nieuws over de vereniging, de kalender met activiteiten en andere wetenswaardigheden.

TRAININGEN VOLGEN
Voor het volgen van trainingen is een aparte opgave nodig. Inschrijving is geopend.
Aanbod is mede afhankelijk van beschikbaarheid trainers.
Voor jeugdleden tot 16 jaar is één training per week (de grote vakantieperiode uitgezonderd) opgenomen in het lidmaatschap. Jeugdleden van 16-18 jaar en senioren betalen een extra bedrag als ze trainingen willen volgen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen trainingen voor de jeugd (9-16 jaar) en trainingen voor de oudere jeugd en senioren (16-18 jaar en senioren).

OPGAVE TRAININGEN
Opgeven voor de trainingen van

Periode 2 (grote vakantie), week 28 tot en met week 33 (woensdag 11 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018) kan door het invullen van de volgende formulieren:

Jeugd (9-16 jaar): vul dit formulier in

Oudere jeugd en senioren: vul dit formulier in


Periode 1, week 19 tot en met week 27 (maandag 7 mei 2018 tot en met 6 juli 2018) kan door het invullen van de volgende formulieren:

Jeugd (9-16 jaar): vul dit formulier in

Oudere jeugd en senioren: vul dit formulier in.

Let op, de dagen en tijden zijn een richtlijn en kunnen afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers e.d. nog wijzigen.


De kosten voor de trainingen zijn:
 

    Trainingen (1x per week)    
    Tot grote   In grote   Na grote
    vakantie   vakantie   vakantie tot herfstvakantie
       
Senior   25   10   20
Junior tot 16 jaar   0   0   0
Junior 16-18 jaar   15   10   10


Uiteraard kan er ook twee keer in de week getraind worden. De kosten worden dan 1,5x de hoogte van de bedragen in bovenstaand overzicht.

Liever eerst kennismaken met beachvolleybal?, maak dan gebruik van een 4-weken of 8-weken (aaneengesloten weken) abonnement. Met dit abonnement kun je gebruik maken van de beachvelden en heb je recht op het volgen van één training per week.
 

    4-weken of 8-weken abonnement (1x trainen per week)
    4 weken   8 weken    
         
Senior   50   90    
Junior tot 16 jaar   35   65    
Junior 16-18 jaar   40   75    

 

Inschrijven voor een tijdelijk abonnement kan door dit formulier (werkt alleen bij internet explorer) in te vullen.

Voor vragen over het lidmaatschap kan men ook terecht bij de ledenadministratie via het mailadres ledenadministratie@beachtilburg.nlDeelname aan de interne competitie is mogelijk voor leden (geen extra deelnamegeld)en niet-leden. Voor meer informatie over deze competitie klik hier 


ATTENTIE:
Het doen van een inschrijving geeft nog GEEN automatisch recht om van de beachvelden gebruik te mogen maken ! Recht op gebruik van de beachvelden is pas van kracht als men van de ledenadministratie een bevestigingsmail heeft ontvangen. In die mail wordt een registratienummer doorgegeven en/of wordt algemene informatie over de vereniging doorgegeven.

Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van én zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Beach Tilburg. Het bestuur zal haar leden aanspreken op de naleving daarvan zodat het gebruik van de beachvelden een genot blijft voor elk (rechtmatig) lid.
Wij verwachten ook dat leden elkaar onderling hierop zullen aanspreken zodat we daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de dag leggen. Bij voorbaat onze dank

Elke gebruiker van de velden en de locatie wordt geacht op de hoogte te zijn van het gebruikersreglement.