Frequently Asked Questions (FAQ)

 • Algemeen

 • Beachvolleybal algemeen


  • De nationale spelregels beachvolleybal zijn hier van toepassing. Dit zijn tevens de regels zoals ze gebruikt worden tijdens het Palm Beach Volleybal Circuit en de competities georganiseerd door de NeVoBo.

   Veld en net
   Veldgrootte alle categorieën: 8x16 meter.
   Nethoogte dames: ca. 2.24 meter.
   Nethoogte heren: ca. 2.43 meter.
   Nethoogte mixteams: ca. 2.43 meter

   Voor de jeugdteams mogen overigens afwijkende nethoogten gehanteerd worden:
   Leeftijd t/m 12 jaar : 2.00 meter
   Leeftijd t/m 14 jaar : 2.12 meter
   Leeftijd t/m 16 jaar : 2.24 meter

   Puntentelling
   Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Bij zowel heren als dames wordt gespeeld tot 21 met twee punten verschil. Winnaar is het team dat als eerste twee sets wint. Een eventuele beslissende (derde) set wordt gespeeld tot 15 met twee punten verschil.

   Wedstrijdbal
   Ieder team dient een wedstrijdbal mee te nemen. Het in het speelschema eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft keuze voor opslag of speelhelft. De tegenstander krijgt wat resteert.

   Veldwissel
   Na iedere zeven gescoorde punten wordt er van speelhelft gewisseld.

   Time-outs
   Time-outs zijn niet toegestaan.

   Spelerswissels
   In de categorieën 2x2 zijn tijdens de wedstrijden geen spelerswissels toegestaan. In de overige categorieën zijn wissels toegestaan wanneer er van speelhelft wordt gewisseld.

   Voetfouten
   Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

   Opslag
   Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

   Netservice
   Een netservice is niet fout, het spel gaat 'normaal' door.

   Servicepass
   De service mag zowel bovenhands, onderhands als met elk ander lichaamsdeel worden opgevangen, mits daarbij een harde techniek wordt gebruikt.

   Set-up
   Een bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbelfout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragend in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Bij beachvolleybal in Nederland volgen we meestal alleen het tweede gedeelte van deze spelregel. De bal mag dus roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld maar moet daarbij te allen tijde boven de schoudergordel gespeeld worden.

   Aanval
   De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. De speler houdt daarbij contact met de grond (geen sprong). Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.
   TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.

   Verdediging
   Alleen een hard geslagen bal mag via langer of meervoudig contact (mits gelijktijdig plaatsvindend) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via de netrand of blok mag als niet-hard geslagen bal worden beoordeeld.

   Blok
   Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

   Sportiviteit
   Het is bij beachvolleyball een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.


  • Het belangrijkste verschil met zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent: in internationale wedstrijden twee, maar op lager niveau kan dit ook drie of vier zijn, terwijl in de zaal met 6 mensen in het veld wordt gespeeld

   Verder is de ondergrond waarop gespeeld wordt natuurlijk ook anders. Beachvolleybal wordt gespeeld op zand en zaalvolleybal in een sporthal.

   Door het buiten spelen zijn er allerlei weersomstandigheden waar rekening mee gehouden moet worden: zon, wind, regen, kou, etc. Een beachvolleyballer heeft dan ook een uitgebreidere garderobe dan een zaalspeler: voor een sponsor alleen maar interessant.

   Bij het beachvolleybal mag er tijdens de wedstrijd niet gecoached worden door de trainer. De spelers vragen zelf een time-out aan en hebben alleen elkaar om naar oplossingen te zoeken en elkaar op te peppen om uit een dip te komen. Mentaal dus veel zwaarder dan in de zaal.

   Bij zaalvolleybal zitten er wisselspelers op de bank die tijdens de wedstrijd ingezet mogen worden. Bij het beachvolleybal ben je met z'n 2-en, er is geen wissel. Heeft één van de twee zijn of haar dag niet, dan moet hij/zij toch in het veld blijven staan. Hoe vervelend soms ook. Bij ernstige blessures, waarbij de speler niet meer door kan spelen, is de wedstrijd dan ook afgelopen.

   Tijdens de wedstrijd mag er niet gescholden worden en is praten naar de tegenstander ook verboden. De scheidsrechter grijpt meteen in als deze merkt dat er sprake is schelden/praten etc. Beachvolleybal is een uiterst sportieve sport

  • Ja. In 1996 is beachvolleybal een Olympische sport geworden. Sinds 1997 worden daarnaast door de FIVB om de twee jaar wereldkampioenschappen beachvolleybal georganiseerd.

  • Ja, een heleboel. Zie de lijst hieronder:

   Algemeen

   Verplaatsing
   Doorgaans is lopen of het maken van kruispassen in het zand de gemakkelijkste manier van verplaatsen. Maak daarbij zoveel mogelijk korte pasjes om niet te ver weg te zakken in het zand.
   Aflopen
   De speler bij het net gaat naar achter om laag te verdedigen in plaats van te blokkeren.
   Aanlopen
   De speler loopt aan naar het net, meestal voor de aanval.
   In tegenstelling tot de zaalsport waar de aanloop vooral ook dient om extra hoogte te winnen bij de afzet (rempas), dient de aanloop bij het beachvolleybal meer om snel de juiste positie t.o.v. de bal en het net te verkrijgen. De aanvalssprong vindt vervolgens vnl. uit stand plaats. Dit vraagt vooral voor beginnende beachspelers/-speelsters enige training.


   Aanvalstechnieken


   Cobra
   Ingehouden aanvalsslag, waarbij de bal aan de achter- of onderkant geraakt wordt en zo kort en met veel topspin over het blok gespeeld wordt.
   Cut shot
   Een tactisch geslagen aanval die voor het blok langsgaat naar de scherpe diagonaal.
   Deep angle
   Een tactisch geslagen aanval langs of over het blok naar de lange diagonaal.
   Deep line
   Een tactisch geslagen aanval langs of over het blok rechtdoor langs de lijn.
   Dink
   Aanvalsslag die kort over het blok gaat en vlak naast of achter het blok belandt.
   Pokeshot
   Aanval waarbij de bal met de knokkels van de vingers over het net gespeeld wordt.
   Snake
   Aanval waarbij de bal met de vingertoppen van een gespannen hand over het net gespeeld wordt.


   Verdedigingstechnieken


   Alligator
   Verdediging waarbij de bal opgevangen wordt met open handen, met gestrekte en gespreide vingers en de polsen tegen elkaar.
   Beach-dig
   Verdediging met open hand of handen onder en boven het hoofd.
   Chicken-wing
   Verdedigingstechniek waarbij de arm in een reflex omhoog gaat en de hand tegen de buik is en de elleboog naast het lichaam.
   Tomahawk
   Verdedigingstechniek waarbij de bal boven het hoofd verdedigd wordt met open, gesloten of gevouwen handen, waarbij de bal de zijkant of de binnenkant van de hand raakt.


   Servicetechnieken


   Skybal
   Een service die heel hoog de lucht in geslagen wordt. Bij deze onderhandse servicetechniek moet de bal net iets voor het hart van de bal met kracht geraakt worden. Deze techniek kan zowel met de binnenzijde als de buitenzijde van de hand worden uitgevoerd.
   Jump-service
   De service wordt uit sprong gelanceerd. Meestal met de nodige top-spin om veel voorwaartse snelheid te verkrijgen en de bal sneller te laten zakken.
   Jump-floater
   De bal wordt uit sprong gelanceerd maar nu zonder spin. De bal 'floatert' en maakt daarbij onder invloed van luchtweerstand (en wind in het bijzonder) onvoorspelbare zijwaartse en neerwaartse bewegingen.
   Side-spin
   De bal wordt (meestal uit stand) met vooral veel zijwaartse spin geserveerd. De balbaan vertoont daardoor een zijwaartse kromming en de bal verliest op het laatst veel snelheid waardoor deze plotseling zakt.

  • Ja, in Nederland worden zaken georganiseerd door de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). Deze bond is er voornamelijk voor het zaalvolleybal. Omdat beachvolleybal steeds meer in opkomst is, is er voor de beachvolleybalcompetitie in de zomermaanden een aparte website

   Voor de organisatie van de europese kampioenschappen en de europese tour is de CEV verantwoordelijk. Op hun website kun je alles vinden over de beachtour in europa en de diverse kampioenschappen.

   Voor de organisatie van de wereldkampioenschappen en de world tour is de fivb verantwoordelijk. Ook op hun website kun je alles vinden over deze kampioenschappen en de world tour.

  • KBSS (Kadijk Beachvolleybal Start Systeem) is een spel- en trainingsvorm om kinderen/jeugd op verschillende niveaus te kunnen laten samenspelen. Er zijn ook KBSS toernooien waarin teams van 2 tegen elkaar spelen, die van verschillend niveau kunnen zijn. Meer info op https://www.kadijkbeach.nl/
   Beach Tilburg gebruikt KBSS bij de trainingen van de jeugd en zal ook elk jaar een KBSS toernooi organiseren.

 • Were Di Beach Tilburg

  • Ja natuurlijk is dat mogelijk. Graag zelfs ! Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons secretariaat via het mailadres info@beachtilburg.nl

  • Ja, voor de dames en heren zijn er aparte shirts. Voor de dames zijn ze wat meer getailleerd.
   De clubkleuren van de omnivereniging Were Di zijn groen/oranje, vandaar deze kleurkeuze. Meer informatie over de shirts kun je krijgen door contact op te nemen met nieuws@beachtilburg.nl

  • Informatie over lid worden en trainingen kun je opvragen bij de ledenadministratie door een mail te sturen naar ledenadministratie@beachtilburg.nl

   Informatie over andere zaken, zoals bijvoorbeeld het willen gebruiken van de velden voor je bedrijf, het inhuren van trainers voor een clinic, etc, kun je opvragen door een mail sturen naar het secretariaat via info@beachtilburg.nl

    

  • Elk jaar wordt in april een open dag (dit jaar op zondag 19 april 2009) gehouden. Op die dag worden er demonstratiewedstrijden gespeeld door toppers van onze eigen vereniging. Ook is er gelegenheid om een training te volgen, zodat je zelf kunt ervaren wat beachvolleybal nu eigenlijk inhoudt. Verder kun je zelf een wedstrijdje gaan spelen als je voldoende medespelers hebt gevonden. Wil je dus zelf actief doen, dan moet je ervoor zorgen dat je op die dag je sportspullen of aan hebt of bij je hebt. De open dag zal 's middags gehouden worden. Natuurlijk kun je die middag ook met al je vragen terecht bij één van de bestuursleden.

  • Toernooien worden opgenomen in de agenda en in de nieuwsberichten. In de bijbehorende tekst staat dan ook omschreven hoe je je op kunt geven. Meestal zal dit zijn door een mail te sturen naar toernooi@beachtilburg.nl met daarin vermeld het nivo wat je wilt spelen, de naam van je team, de contactpersoon en het telefoonnummer. Betaling van het eventuele inschrijfgeld (voor niet-leden) moet op de dag zelf gebeuren.

  • Ja, dat kan. Voor meer informatie klik hier

  • Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 31 december van het lopende jaar (schriftelijk) bij de ledenadministratie zijn ingediend.
   Dit mag zowel per brief (voor adres ledenadministratie klik hier) als per e-mail (ledenadministratie@beachtilburg.nl). Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd!

  • Als het heel de dag regent en het er ook naar uitziet dat dat zo blijft tijdens de training dan gaat deze niet door.
   De training gaat ook niet door als er onweer en bliksem is. Dan mag er zelfs niemand op het veld aanwezig zijn.

  • Ja, er wordt altijd getraind in de grote vakantie. Omdat veel mensen met vakantie zijn worden er wel groepen samengevoegd. Van je trainer/trainster of via de nieuwsbrief krijg je te horen op welke dag(en) de trainingen door gaan.